*ایرمان*

بازجوئی!!
نویسنده : faraneh - ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱٢
 

-جرم؟ 

ـقتل!

ـمقتول؟

ـخودم!

ـزمان قتل؟

ـدر طلوع جدائی ها ..عصر بيدادگری ها...ثا نيه های عشق.. احترام.. اعتماد و دلتنگی..يک دقيقه تا ساعت پرواز!!!

- وسيله قتل؟

- دوست دا شتن!!

ـ هدف از ارتکاب جرم؟

ـگاهی واسه نجات خود بهترين راه ويران شدنست!

ـ محکوم به زندگی!..و بازم چرخيدن و چرخيدن در اين دور بی حاصل افکار!!!