سخاوت؟؟؟

و هميشه زندگی از ميان کوچکترين روزنه ها سلام می دهد.....

                                **********************

تو مثله اتفاق خوبی هستی که هيچ وقت خيال رخ دادن نداری!!!

                             

/ 1 نظر / 5 بازدید
پيام

سلام.جالب بود. به اميد رخ دادن اتفاقات خوبی که در انتظارش هستين.