فقط نگاه کنم!

من ترجيح می دهم وارد دنيا نشوم...در استانه دنيا باقی بمانم..

نگاه کنم..بی نهايت نگاه کنم..عاشقانه نگاه کنم...

فقط نگاه کنم!

(کريستين بوبن)

/ 2 نظر / 5 بازدید
پونه

اين اقای بوبن ازاونايی بوده که عشقشو هرزگاهی بايک نگاه سيرميکرده من ميدونم معشوقش چی ميکشيده خدااااااااااااااااااا

پيام

سلام.ولی بايد وارد دنيا شد و طعمش رو چشيد