نگاه کن...تو پيش نرفتی...فرو رفتی!!!

(فروغ)

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
دوست دلها

... و وای به زمانی که حتی فرو نرفته باشی ...

میثم

دارم می بینم . فقط نمیدونم چه جور باید خودمو بیرون بکشم... هر چه بیشتر تلاش می کنم بیشتر. فرو میرم.