همه چيز نيک است...

                   شک نکن!

/ 2 نظر / 7 بازدید
سینا مالکی

دوتا نوشتت زیبا و آرامشبحخش است و همین طور غالب جدیدت

میثم

من شک می کنم پس هستم...