همه سرگردانند و گوئی در اين سرگردانی رقابت می کنند...و من به ياد ندارم کی و کجا در اين مسابقه عظيم نام نويسی کردم؟!!!

                                                   ***************

بازم تهران...بازم اسمون خاکستريش...بازم شلوغی و ترافيک...بازم بوی کتاب....و بازم خيلی چيزها که به نبودشون عادت کردم....

                                                 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
میثم

حالا اگه ٱدم نخواد مسابقه هم بده ، مجبورش میگنن به مسابقه!