ابی

رنگ ياقوت و ژرفای اب
رنگ اسمان و سکوت
رنگ رويا....رنگ اشک تو بر کاغذ..
رنگ عشق ؛آبی است....و من همه چيز را به رنگ ابی می خواهم....

*************************
دلم برات تنگ شده.................................

/ 3 نظر / 7 بازدید
majidam

FATE....................................!!!!!

ميثم

اي كاش در جزيره بي نامي... آن دورهاي دور ، درختي بود... برآن ، دلم چو مرغك آرامي... سر زير پر گرفته دمي مي آسود پ ن : هشت سال پيش.اين روزها آلبوم : آدم فروش " شادمهر همه گير شده.وصف حال اين روزهاي منه.همچنان پاي عشقم هستم.ولي اون عوض شده .بخاطرش مي جنگم. با همه. ندونستم كه اون ارزش نگاه كردن هم نداشت چه برسه به جنگيدن .چقدر دير اينو فهميدم.كاش بفهمم كه اين آدم ارزش اينكارها رو نداره. نمي پذيرم.بخاطرش كارهايي انجام ميدم كه بعدها از يادآوريشون جز افسوس چيزي برام باقي نمي مونه.حسرت اين روزها تا آخر عمر گوشه دلم بمونه.