شيطنت عشق

بگذار شيطنت عشق ...........چشمان تو را به عريانی خويش بگشايد
هر چند ان جا جز رنج و پريشانی نبا شد....اما کوری را به خاطر ارامش..تحمل مکن!!!

******************
چقدر بده که ادم بفهمه بدتر از اونی که تصور می کرده........................

/ 4 نظر / 7 بازدید
در تكاپوي معنا

والله چي بگم .... راست ميگي فرانه جونم ....

داریوش

عشق چشم آبی اما کشندست

Mitra-m

جاده عشق ومحبت باريک وصعب العبور است.و پرازرنج ودرد ولی تنها راه ؛به سوی خوشبختی است.

ميثم

من كه از شيطنت عشق خوشم نيومد.[قهر] كاش همونجور چشمام بسته مي موند. افسوس پ ن :ده سال پيش.عليرغم راهنمايي ديگران، اون تصميمي رو كه در نظر داشتم گرفتم.يه جور ريسك. چون از آدمهاي اطرافم بدم مياد به تذكرشون فكر نمي كنم. احساس مي كنم تصميمم درسته.ولي چند ماه بعد طعم تلخ شكست رو با تمام وجود حس مي كنم.سالها بعد اين ميشه يكي از تجربيات بزرگ زندگيم كه هيچگاه احساسي تصميم نگيرم.