ب ه ب ا ر ا ن

بازم ممنون....مواظب خودت باش...خدا نگهدار....

/ 1 نظر / 8 بازدید
میثم

زمستون. شب. تاریکی. یه جاده تاریک وسط کویر. کورسوی چراغی از دور. ماه در آسمون. تنهایی.تاریکی. سرما. حرکت به سوی نور. خرابه هایی در اطراف. صداهایی وهم آلود از خرابه ها . تویی که هستی خدا به همرات...