تنها و تنها در پی یک کلمه هستم: ارامش
ارامشی تنومند در سايه انچه من هستم و ا نچه تو هستی!!!

/ 2 نظر / 8 بازدید
مجيد

سلام. و خداوند لبخند زد و گفت: من اينجا هستم.هميشه هميشه.در سايه با هم بودن!