روزها و ساعتهایم را هر روز جمع و تفریق میکنم...فایده ای ندارد...نگاه تو کم نمی شود!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
بهروز

اما ما: لحظه هارو می کشيم، نمی شماريم!!!