دیگه حوصله ام حسابی سر رفته!!دلم می خواد این نوار زندگی رو جلو بزنم زودتر بیبینم اخرش چی می شه؟؟

به این می گن یاس فلسفی اونم از نوع عمیق!!

*******************************************************

ما زنده ها در برابر مرگ..شاگرد های خیلی بدی هستیم..روزها..هفته هاو ماه ها می گذرد و هنوز همان درس بر تخته سیاه باقیست.

(کریستین بوبن) 

/ 4 نظر / 5 بازدید
مزدور

سلام. مگه نمی دونی آخرش چی ميشه؟ ياحق.

آرزو

آخرش که مشخصه! وسطاشو بايد ببينی چی ميشه!